Surgical Technique


Multiple uterine leiomyomas removal by single hole laparoscope without pneumoperitoneum suspension

Cheng Sun, Xiaojuan Mao, Meijin Lin, Yinhe Liu, Xiaoling Ding, Xiaopei Zhang